שירותים

ניתוח צרכי הביטוח האלמנטארי של הפירמה.

כתיבת מפרטי ביטוח בכל תחומי הביטוח האלמנטארי והימי.

טיפול, בחינת צרכים וניסוח של סעיפי ביטוח בהסכמים.

טיפול בחינת צרכים וניסוח אישורי ביטוח.

טיפול בתביעות ביטוח אלמנטארי.

ניהול הפצה וניתוח של הצעות מחיר לביטוחים אלמנטאריים כולל גם מכרזים עבור חברות המחויבות לכך.

ייעוץ שוטף למנהלי הפירמה בתחומי הביטוח האלמנטארי.

עוד שירותים

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8666944 פקס: 04-8666955 דואר אלקטרוני: office@incon.co.il

CREATED BY

EliConcept

DEVELOPED BY

EliConcept