שאלות ותשובות

מתי פונים ליועץ ביטוח?
 • כאשר מערך ביטוחי הפירמה לא נבדק במשך תקופה ארוכה.
 • כאשר הפירמה מעוניינת לשמר את יחסיה עם סוכן הביטוח המשרת אותה נאמנה ואינה מעוניינת לפגוע בו על ידי פנייה לסוכנים אחרים.
 • כאשר בעלי הפירמה ניסו כמה פעמים לבחון את רמת המחירים והכיסוי של מערך הביטוח אבל הסוכנים מציעים להם מוצרים שונים שאינם ברי השוואה.  בפירמה רוצים לבחור בהצעה הזולה רק כאשר המחיר הזול לא בא על חשבון טיב הכיסוי.
 • פוליסות הביטוח של העסק נעשו כאשר העסק היה "צעיר". העסק גדל/השתנה בשנים האחרונות ומערך הביטוח לא התעדכן.
 • כאשר תביעה נדחתה (לא שולמה כולה או חלקה) ותחושת הבטן בפירמה היא שעם פוליסה מושקעת יותר, ניתן היה לקבל פיצוי על הנזק.
 • כאשר נוצרים קשיים כשצריך להציג אישור ביטוח למזמין עבודה ופעם אחר פעם האישור שמציגה הפירמה נדחה כלא מתאים.
 • כאשר נוצר הצורך בקיום מערך ביטוח מגן אצל קבלני המשנה או הספקים של הפירמה ונראה שמסמכי הביטוח שהם שולחים קשים לניתוח. נוצר צורך בכלי פשוט חד – משמעי וקל לבדיקה שייצור הוכחה שאכן מערך הביטוח הנדרש לספק הוא המערך הקיים.
האם הפנייה ליועץ הביטוח עלולה לפגוע בסוכן הביטוח המשרת אותנו נאמנה שנים רבות?
 • מערך היחסים של הפירמה עם סוכן הביטוח שלה לא ייפגע מפעילותו של יועץ הביטוח. להיפך.
 • יועץ הביטוח יוסיף ויעשיר את הפן המקצועי של סוכן הביטוח ויאפשר לפירמה ליהנות ממערך ביטוח נרחב ומקצועי וגם להמשיך ולקבל את שירותי הסוכן.
האם הפנייה ליועץ הביטוח תאפשר לי לבדוק גם את טיבו של סוכן הביטוח של הפירמה?
 • אפשר חלקית, אולם מהלך זה אינו חלק אינטגראלי מעבודת הייעוץ.
 • למעשה, אם מפרט הביטוח מופץ בדרך של מעין מכרז (אנו טורחים לציין בכל פנייה שאין מדובר במכרז ולכן לא יחולו עליו דיני מכרזים), תוכל הפירמה לקבל אינדיקציה לפעילותו של הסוכן וליכולותיו מול המבטח על פי התעריפים שיוכל להביא ולמידת ההסכמה של המבטח להרחבות הנדרשות במפרט בהשוואה לסוכנים האחרים (ההשוואה היא חלק אינטגראלי מעבודת היועץ).
 • בוודאי שלא ניתן יהיה לבחון, בשלב הזה, את פעילותו של הסוכן ביום – יום במבחני הטיפול בתביעות ובפתרון בעיות שוטפות.
 • יחד עם זאת, במקרים של ספק, תוכל הפירמה להיוועץ ביועץ הביטוח ולקבל חוות דעת נוספת לכל שאלה בתחום.
אם פניתי ליועץ ביטוח, האם כדאי להסתיר זאת מסוכן הביטוח?
 • לעולם לא!
 • העניין לא יוכל להישמר בסוד ובכל מקרה ייחשף. מוטב שהפירמה תהיה בשליטה על מועד החשיפה ויפה שעה אחת קודם.
 • אי גילוי לסוכן הביטוח עלול להוביל לשיבושים בשיתוף הפעולה עימו. גם אם נפלה החלטה אצל הפירמה לחדול מעבודה עם הסוכן, עדיין חשוב לשמור על מערכת יחסים טובה כדי שפרק הזמן שנותר לעבודה משותפת יעבור תוך המשך פעילות עסקת הוגנת ומקצועית.
 • למרות שקיימים, לעיתים, חילוקי דעות קשים עם סוכן הביטוח ולמרות קיומם של משקעים עקב טענות כאלו או אחרות, עדיין סוכן הביטוח שלך יכול וצריך להעניק לך שירות עד לרגע הפרידה הסופי ממנו. יועץ הביטוח אינו חליפו של הסוכן ואינו יכול למלא את מקומו.
האם הפנייה ליועץ הביטוח בהכרח תסיט את מערך הביטוח לסוכן או מבטח אחר?
 • כמובן שלא! מניסיוני, רבים מסוכני הביטוח והמבטחים מצאו את הדרך לשלב את דרישות מפרט הביטוח החדש במערך הביטוח הקיים של הפירמה.
 • מערכת היחסים שבין הפירמה לסוכן הביטוח שלה היא מערכת יחסים הראויה לשימור כמו מערכת היחסים עם כל ספק אחר של הפירמה. על יועץ הביטוח לכבד את הצורך הזה ולפי בקשת הפירמה לעשות מאמצים לשמור את מערך הביטוח אצל הסוכן המועדף.
 • ההחלטה הסופית תהא תמיד בידי בעל העסק / המנהל. הוא יצטרך, על סמך הנתונים שיקבל מיועץ הביטוח, להחליט (כמובן, רק במקרים בהם נדרשת החלטה שכזו) אם להתפשר ולהמשיך לעבוד עם הסוכן הקיים או אחרת.
אני ממילא בודק כל שנה את עלויות הביטוח שלי על ידי קבלת הצעות מחיר ממספר מבטחים. מה כבר יכול להוסיף לי יועץ הביטוח בתחום זה של התמחרות לקראת חידוש הביטוח?
 • כמו בכל תחום התמחות אחר, יועץ הביטוח מחויב להיות מעודכן בשינויים המקצועיים בענף הביטוח. כפועל יוצא, תמונת המצב לגבי מה ניתן לקבל משוק הביטוח ומה ניתן לדרוש, מעודכנת יותר מתמונת המצב אצל הפירמה.
 • יועץ הביטוח ידע לבחון לא רק את המחיר אלא גם את המרכיבים המקצועיים של ההצעה. שהרי ידוע שמחיר מוצר אינו חזות הכל והפירמה עלולה למצוא עצמה עם מוצר זול אך (כמעט) ריק מתוכן.
 • מחויבותו של יועץ הביטוח היא לפירמה בלבד. בחינתו את הצעות הביטוח נעשית מעמדה יותר אובייקטיבית וטובה יותר לפירמה מאשר המעורבים האחרים בעסקה.
מה עושה יועץ הביטוח?
 • השלב הראשון בייעוץ ביטוח הוא לימוד העסק בצורה יסודית. הדבר נעשה על ידי קיום סיורים בעסק, ביצוע פגישות עם גורמים שונים בו וריכוז האינפורמציה הזו במפרט ביטוח הנותן מענה לסיכונים הקיימים בעסק. המפרט (למעשה מדובר בנוסח של פוליסות) יהווה, בהמשך הדרך, את המכנה המשותף להשוואת עלויות הביטוח בין חברות הביטוח.
 • לאחר קבלת אישור הפירמה לטיוטת המפרט, תופץ חוברת המפרט בין מבטחים שונים (באמצעות סוכני ביטוח מורשים, כמובן) על פי קביעת הפירמה ובהמלצת היועץ.
 • עם קבלת הצעות המבטחים השונים, יערוך היועץ בדיקה של הצעות המחיר, ינהל משא ומתן עם המבטחים לגבי נקודות תורפה בכיסויים ו/או במחירים שהוצעו על ידם ויעביר המלצה ללקוח על המבטח הנותן לו את המענה האופטימאלי המשלב כיסוי ומחיר הוגן. ההמלצה תלווה בהצגת השוואה מפורטת של ההצעות שהוגשו.
 • לאחר שתתקבל החלטה אצל הפירמה לגבי המבטח הנבחר, יטפל היועץ בקבלת אישור לכיסוי הביטוח ולאחר שתתקבלנה הפוליסות, אף יבדוק ויוודא התאמתן לסיכומים שהושגו מראש.
 • במהלך תקופת הביטוח, יסייע היועץ בטיפול בתביעות בעייתיות (בתביעות שאינן בעייתיות אין צורך בהתערבות היועץ).
 • טיפול בהתקשרויות של הפירמה: במערך הפעילות השוטפת של הפירמה, היא נדרשת להתקשרויות הכרוכות בחתימת הסכמים שרובם ככולם כוללים סעיפי ביטוח. היועץ יסייע בידי הפירמה לטפל בסעיפים אלו בדרך של ווידוא שהדרישות הקיימות בהם עולות בקנה אחד עם היקפי הביטוח הקיימים לפירמה ובהעדר התאמה שכזו, יפעל לשינוי סעיפי החוזה או לשינוי היקפי הביטוח הכל בראייה של טובת הפירמה. לדוגמה:

              - בהסכמי שכירות

              - בהתקשרויות עם ספקים ולקוחות

              - בהתקשרויות עם מזמיני עבודה, משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות

              - בהמצאת אישורי ביטוח של הפירמה ועבור הפירמה.

יש לי עסק קטן. האם מוצדק לפנות ליועץ ביטוח?
 • ד. פרמדר ניהול סיכונים בביטוח דוגלת בהתקשרות רק במקום המשתלם ללקוח להתקשר.
 • אשר על כן, פגישת הייעוץ הראשונה הנה חינם ונועדה להתרשמות הדדית, בין היתר ממידת הצורך של הלקוח בייעוץ.
 • הקשר לגודלו של העסק אנו נותן תמיד את האינדיקציה הנכונה. לעיתים תחומי העיסוק של הפירמה דורשים טיפול אינטנסיבי ושוטף של יועץ הביטוח בלי קשר לגודלו של העסק או היקף פעילותו העסקית.
 • לעיתים יימצא עסק גדול אשר תחום פעילותו, מערך קשרי הגומלין שלו ושיטות העבודה שלו יאפשר ייעוץ נקודתי ורענון במחזוריות כלשהי ולעומתו משרד קטן יחסית שיחייב למעשה טיפול יום – יומי.
מזמין עבודה דורש מאיתנו נוסח `אישור ביטוח`. המבטח שלנו מחק כל מיני סעיפים ומזמין העבודה מסרב לשלם לנו על העבודה עד שנמציא לו אישור ביטוח חתום`נקי`. מה עושים?
 • אם אישור הביטוח שקיבלת אינו מספק את מזמין העבודה שלך, משמעו שהחתם בחברת הביטוח שלך בדק ומצא שדרישות המזמין אינו עולות בקנה אחד עם כיסויי הביטוח הקיימים לך היום.
 • בשלב הראשון, עליך לבדוק עם סוכן הביטוח שלך מה יכול המבטח שלך לאשר (גם עבור תשלום נוסף) על ידי הרחבת מערך הביטוח שלך וכמה זה עולה. לעיתים תמצא שעבור סכומים פעוטים יחסית, תוכל לסלק את מרבית המחיקות.
 • כעת אתה כבר יודע מה לא תוכל לקבל גם עבור תשלום נוסף או מה כן תוכל לקבל אך בעלויות שאינן מקובלות עליך. אלו נקודות הוויכוח שלך.
 • כאן צריך לפתוח במו"מ עם הצד השני כדי להגיע להסכמות ולפשרות. מוטב כי בשלב הזה ייעשה המו"מ באמצעות אנשי מקצוע שהבנתם את החומר מאפשרת יותר גמישות מאשר אם מנהלים את המו"מ אנשים שידיעתם את מגבלות החומר קלושה או מצומצמת. במקרה שכך, גדולים יותר הסיכויים להתבצרות וקשיחות שעלולים להוביל למצב בו התשלומים מגיעים לפירמה מתעכבים.
 • מניסיוננו, הפערים הללו נסגרים מהר מאוד כאשר הדיון נעשה בין יועצי הביטוח של הצדדים.
איך אני יכול לוודא שספק או קבלן משנה שלי מחזיק מערך ביטוח מספק שייתן לי הגנה אם הנזק נגרם באחריותו?
 • לך, כבעל עסק, זה די קשה.
 • נבחן, ראשית, למה צריך להיות אכפת לך בכלל קיומו או אי קיומו של ביטוח אצל מישהו אחר: ובכן, כאשר נפגע מישהו ואין זה משנה אם מדובר בעובד, עובר אורח, בעל רכוש סמוך וכו', יעשה הנפגע ככל שביכולתו כדי להיפרע על נזקיו. בצר לו, במקרה שהפיצוי שיקבל ייראה לו נמוך מדי או שלא יקבל כלל פיצוי, יפנה להכרעת בית המשפט. בית המשפט אשר רואה לנגדו את סבלו ומצוקתו של הנפגע, יחפש דרך, פתלתלה ככל שתהיה, כדי להמציא לנפגע פיצוי. אם הספק או קבלן המשנה שלך אינם איתנים מספיק, מהבחינה הפיננסית, ימצא בית המשפט את הדרך להטיל את חובת הפיצוי על "בעל הכיס העמוק" דהיינו – על הפירמה שלך.
 • אם כן, האינטרס שלך הוא שלסובבים את העסק שלך יהיה מערך ביטוח מספק הוא כפול; גם כדי למנוע את הצורך בגלגול ההוצאות אליך, וגם כדי לשמור את מערך הביטוח שלך נקי מתביעות כדי לא לגרום לייקור הפרמיות שלך בעתיד.
 • אשר על כן, אתה רוצה שפוליסות הספק גם ייתנו הגנה גם לך במקרה שהנפגע יחליט שהוא תובע`ליתר בטחון` גם אותך.
 • כאשר לוקחים בחשבון שפוליסות הנן חוזה שנחתם בין מבטח (חברת הביטוח) לבין מבוטח (במקרה זה, הספק שלך), ברור שהמחויבות בחוזה היא בין שני הצדדים לו. ואיפה האינטרסים שלך? מי ישמור עליהם ואיך יהיו האינטרסים שלך קודמים לאינטרסים של הצדדים המקוריים בחוזה הביטוח שנחתם, כזכור, בין חברת הביטוח לספק?
 • יועץ הביטוח שלך יידע, בשילוב עם יועציך המשפטיים לערוך מסמך שיחייב את חברת הביטוח של הספק לעמוד במחויבויות מסוימות כלפיך כך שתהיינה קודמות למחויבויותיה כלפי הספק. כך תוכל לקבל הגנה מפוליסות הספק, לשמור את מערך הביטוח שלך נקי מתביעות חיצוניות שאינן קשורות אליך ועדיין לנהוג בהוגנות כלפי מי שעלול להיפגע מהפעילות המשותפת שלך ושל ספקיך / קבלני המשנה שלך.
עבדנו בעבר עם יועץ ביטוח והמפרט שערך אז, משמש אותנו עד היום. האם יש בכך פסול?
 • עולם הביטוח משתנה חדשות לבקרים הן מבחינת פתרונות הביטוח שהוא יודע לספק והן מבחינת ההיקפים והשיטות בהן נעשה שימוש בעשיית הביטוח. כיסוי שנחשב חריג אתמול, נתפס שגרתי היום ולהיפך.
 • מפרט ביטוח טוב לוקח בחשבון את השינויים הללו ומתייחס אליהם לגופם תוך ניצול המיטב האפשרי לצרכי העסק.
 • צרכי הביטוח של העסק משתנים כתוצאה משינויים בפעילות, שינויים בהיקפים, שינויי חוק או דרישות רשויות. הדינאמיות הזו חייבת להיבחן בתדירות מתאימה כדי שניתן יהיה להתאים לה פתרונות ביטוח.
 • המסקנה, לפיכך, שלא טוב יהיה שלא לבחון את השפעת השינויים על מערך הביטוח של העסק ולעיתים עלול להיווצר מצב שהסתמכות על מפרט ביטוח ישן ולא מעודכן לא רק שלא יועיל לפירמה, אלא יצמצם את כיסויי הביטוח שלה.

CREATED BY

EliConcept

DEVELOPED BY

EliConcept