שירותים

ניתוח צרכי הביטוח האלמנטארי של הפירמה.

כתיבת מפרטי ביטוח בכל תחומי הביטוח האלמנטארי והימי.

טיפול, בחינת צרכים וניסוח של סעיפי ביטוח בהסכמים.

טיפול בחינת צרכים וניסוח אישורי ביטוח.

טיפול בתביעות ביטוח אלמנטארי.

ניהול הפצה וניתוח של הצעות מחיר לביטוחים אלמנטאריים כולל גם מכרזים פומביים רשמיים עבור חברות המחויבות לכך.

ייעוץ שוטף למנהלי הפירמה בתחומי הביטוח האלמנטארי.

הצורך ביועץ ביטוח

כל חברה, מפעל או עוסק מחזיקים מערך ביטוח שמטרת קיומו אחת ויחידה: לאפשר, במקרה נזק, חזרה מהירה של הפירמה ליכולת הפעילות או הייצור שהיו לה לפני קרות הנזק.
המערך הזה צריך ליהיות תוצאה של ניתוח וניהול סיכונים שיביא לקיומה של תוכנית ביטוח אופטימאלית לבעל העסק מבחינת הסיכויים שהיא נותנת וכמובן, מבחינת העלויות שלה (ובסדר הזה). המערך צריך להיבחן מקצועית באורח שוטף ולהיות מותאם לשינויים שחלים מעת לעת בעסק.

"ההגדרה הנ"ל", אומר דורון פרמדר יועץ ביטוח, "תהיה מקובלת על כל בעלי העסקים. אנחנו צריכים לשאול מדוע, אם כך, אין יישום מלא שלה בכל פירמה?"
ובכן, מסתבר שבעקבות שינויים נוהליים שעברו על חברות הביטוח נוצרו פערי ידע רחבים המביאים לכך ש"שמיכת" הביטוח קצרה או ארוכה מדי וברוב המקרים מלאת חורים.
אותם פערי ידע מנוצלים, לא אחת, על ידי חברות הביטוח כדי ליצור יתרון לא הוגן בעת חילוקי דעות עם המבוטחים. ברור ומובן מאליו שצריך לעשות משהו כדי לאזן את היתרון הזה.
צריך להעמיד, מול מומחי חברת הביטוח, מומחה מטעם העסק. לאור העיקרון שבהעדר כיסוי ביטוח נאות תהיה חזרתו של העסק לתפקוד איטית ולא יעילה או חלילה לא תהיה כלל וכלל, ברור שכל קיצור דרך עלול לעלות כסף רב ואף לסכן את המשך קיומו של העסק.

"יועץ הביטוח", אומר פרמדר, "מחזיק באותה העמדה כמו היועץ המשפטי, רואה החשבון או יועץ המס של הפירמה. הוא בעל המקצוע בו משתמש בעל העסק כשעליו להתמודד עם שאלות בתחום המקצועי בו נדרשת התמחות. נאמנותו היחידה היא לבעל העסק ולכן האינטרסים של יועץ הביטוח ושל בעל העסק - זהים".

השלב הראשון בייעוץ ביטוח הוא לימוד העסק בצורה יסודית. הדבר נעשה על ידי קיום סיורים בעסק, ביצוע פגישות עם גורמים שונים בו וריכוז האינפורמציה זו במפרט ביטוח הנותן מענה לסיכונים הקיימים בעסק.
המפרט (למעשה מדובר בנוסח של פוליסות) יהווה, בהמשך הדרך, את המכנה המשותף להשוואת עלויות הביטוח בין חברות הביטוח.

השלב השני, איפה, הוא הפצת חוברת המפרט בין מבטחים שונים (באמצעות סוכני ביטוח מורשים, כמובן) על פי קביעת הפירמה.
השלב הבא הוא בדיקת הצעות מחיר, ניהול משא ומתן עם המבטחים והמלצה ללקוח על המבטח הנותן לו את המענה האופטימאלי המשלב כיסוי ומחיר הוגן.

עוד בשירותים הניתנים על ידי יועץ הביטוח טיפול בהתקשרויות של הפירמה (בהיבט הביטוח בלבד) בהסכמי שכירות, בהתקשרויות עם ספקים ולקוחות וטיפול בתביעות בעייתיות (בתביעות שאינן בעייתיות אין צורך בהתערבות היועץ).

CREATED BY

EliConcept

DEVELOPED BY

EliConcept